Wbneeb

 


    ENpe:Rgui.Xu

    Cia:Npeeb

    Lang lus:Mandarin, Cantoneses

    Tej mobAl lus qhia:Lawv Kevcai

    Wows experieeNce:

1> Muaj tswvyim tau tswv ntsiawg, uas paub HASCO thiab DME tswv.

2> 15 lub xyoos nrhiav phau tswj.

3> 17 lub xyoos nrhiav kev pab phauj phau tswvyim.

    


    ENpe:Alex.Fung.

    Cia:Vice-general manage

    Lang lus:Mandarin, Cantoneses and English

    Tej mobAl lus qhia:Lawv Kevcai

    Wows experieeNce:

1> Muaj tswvyim tau tswv ntsiawg, uas paub HASCO thiab DME tswv.                                         

2> 15 lub xyoos nrhiav phau tswj.

3> 18 lub xyoos nrhiav kev phau placs.
    ENpe:Wu.Li.

    Cia:Muaj Ntaus deb

    Lang lus:Mandarin, Cantoneses

    Tej mobAl lus qhia:Lawv Kevcai

    Wows experieeNce:

1> Muaj tswvyim tau tswv ntsiawg, uas paub HASCO thiab DME tswv.                                         

2> Lawv muaj 28 lub xyoos.

    

    ENpe:Carol.Wangg

    Cia:Muaj Kevs

    Lang lus:English and Mandarin, Cantoneses

    Emai:Carol@ moldvip.com

Lawv0086 13798881535

    Tej mobAl lus qhia:PMP txiav txiav txim tswj tswb tswj tswj tswj

/Shipping / Tom qab nyiaj tes haujlwm.

    Wows experieeNce:

12 lub xyoos 'PM pheojywm American thiab Jesws, uas nrhiav phau tswv thiab tej tswv nrhiav tau nrhiav nrhiav tau nrhiav nrhiav tau,

Lawv nrhiav kev siv nrhiav tej kev nyuaj siab, pab tau tej teeb tswvyim thiab pab tau tej teeb tswvyim.

Cov sib sib txoos thiab tej kev sib txoos, Lead and manag lawd,

Phau Vajlugkub qhia tias cov kwvtij nkauj muam sib haum teeb

Yog li ntawd, koj nrhiav tau npaum li cas?    ENpe:David.Zhang.

    Cia:Muaj Kev Ncob

    Lang lus:Mandarin, Cantoneses

    Tej mobAl lus qhia:Lawv nrhiav tau ib yam dab npau

Lawv nrhiav tau tshuab.

    Wows experieeNce:

1> 10 lub xyoos.

2> 8 years experience in plastic injection Dept management.

   


    ENpe:Bluce.Li.

    Cia:Tus Ncob

    Lang lus:Mandarin, Cantoneses

    Tej mobAl lus qhia:Yog li ntawd, cia li sib haum npaum li cas, tsis muaj ib yam li ntawd.

    Wows experieeNce:

1> 8 lub xyoos ua tau ntaus phauj phau.

2> 6 years experience in quality Dept management.    


        ENpe:Taung

    Cia:Ntseev teeb

    Lang lus:Mandarin, Cantoneses

    Tej mobAl lus qhia:Yog li ntawd, peb yuav ua li cas?

    Wows experieeNce:

1> Nws muaj 8 lub xyoos ua haujlwm uas ua haujlwm thiab cov thwjtwg coj, thiab muaj ib yam dabtsi nrog tibneeg sib txoos.

2> She have been an assistant to the Npeeb for over 5 years, assisting the general manager with daily affairs, 

( 2 Vajntxwv 17: 3; 2 Vajntxwv 1: 1 - 3; 2 Vajntxwv 1: 1 - 3; 2 Vajntswv( Ntawv Nkauj 27: 11) los ntawm tej phau ntawv.    ENpe:Sky Mo.

    Cia:PMC

    Lang lus:Mandarin, Cantoneses

    Tej mobAl lus qhia:Nws tseem saib xyuas nws tes haujlwm hlob, thiab nrhiav tau ua ntej

Cov uas txwv txwv txwv.

    Wows experieeNce:

1> Lawv nrhiav phau PMC tau 10 lub xyoos.

Kuj muaj kev nyuaj siab rau txhua tus lub sijhawm.

Cov nroog.

2> good at using office software to deal with work.
    ENpe:Jack.Liang.

    Cia:Qhia Tshwm

    Lang lus:Mandarin, Cantoneses


    Tej mobAl lus qhia:Nws kuj siv tau tej kev sib txoos thiab tej kev sib txoos.

    Wows experieeNce:

1> Tubneeg muaj 15 lub xyoos.

2>  6 years experience in product assembly Dept.                                  

    


    ENpe:Neil.Yin.

    Cia:Muaj Kevs

    Lang lus:Mandarin, Cantoneses and English

    Npau laj ib leev00613790308068

    Emai:Neil.yin@moldvip.com

    Tej mobAl lus qhia:Tsis tas li ntawd xwb.

    Wows experieeNce:

Muaj ib lub caij ntsiab tswvyim tau 8 lub xyoos.

2> 7 years experience in mold project management.  

3> 5 lub xyoos ua rau hauv tebchaws Europa thiab Amerika.